Chương trình giáo dục lớp mẫu giáo 4- 5

Trẻ mẫu giáo học tốt nhất thông qua chơi, học bằng chơi và sử dụng trò chơi trong dạy học giúp trẻ hứng thú vui thích khi tham gia hoạt động. Trẻ hứng thú sẽ tích cực tham gia từ đó trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

          Áp dụng phương châm đó lớp Mg 4-5 tuổi B đã tổ chức cho trẻ khám phá về chú hề. Khi tham gia tiết học trẻ được tự mình trang trí hóa thân thành các chú hề và biểu diễn các tiết mục vô cùng thú vị