Thời gian biểu

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

MÙA HÈ

MÙA ĐÔNG

6h45 – 8h00

7h00 – 8h30

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

8h00 – 8h30

8h30 – 9h00

Hoạt động học

8h30 – 9h10

9h00 – 9h40

Chơi, hoạt động ở các góc

9h40 – 10h00

9h40 – 10h20

Chơi và hoạt động ngoài trời

10h00 – 11h10

10h20 -11h40

Vệ sinh, ăn trưa.

11h10 – 14h00

11h40 – 14h00

Ngủ trưa

14h00 – 14h40

14h00 – 14h40

14h00 – 14h40

14h40 -15h40

14h40 – 15h40

Chơi và hoạt động tự chon.

15h40 – 17h00

15h40 -17h00

Chơi, trả trẻ.