Cháu lớp 25 -36 tháng học cách nhận biết hình vuông, hình tròn

  • 17-12-2019
  • /
  • Quản trị
  • 648
  • Tin tức

Cháu lớp 25 -36 tháng học cách nhận biết hình vuông, hình tròn. Các cháu thích thú tham gia vào hoạt động. Hứng thú với những hình tròn và hình vuông xung quanh lớp học như: Cửa sổ,  khung hình, đồng hồ, vòng thể dục,...

Cháu lớp 25 -36 tháng học cách nhận biết hình vuông, hình tròn

Cháu lớp 25 -36 tháng học cách nhận biết hình vuông, hình tròn. Các cháu thích thú tham gia vào hoạt động. Hứng thú với những hình tròn và hình vuông xung quanh lớp học như: Cửa sổ,  khung hình, đồng hồ, vòng thể dục,...

Bé rửa tay

Bài viết trước

Bé rửa tay
TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ” NĂM HỌC 2023-2024

Tin tiếp theo

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ” NĂM HỌC 2023-2024

Bài viết liên quan