Chương trình giáo dục lớp 25 - 36

Trẻ lớp 25- 36 tháng tập thay quần áo đây là một trong những kỹ năng cần thiết để trẻ có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Trẻ từ 2 tuổi trở lên đã dần có nhận thức về thế giới xung quanh và đây cũng là giai đoạn để có thể  rèn tính tự lập hiệu quả ở trẻ.